Word Lid
menu
Word Lid

Nieuws

Minstens 113 klachten tegen lokale besturen over fraude of belangenvermenging sinds 2019: “Corruptie uitroeien!”

Het Vlaams Belang bekommert zich over de klachten die in verschillende gemeenten lopen tegen lokale politici omdat zij deontologisch de fout in gaan. Sinds 1 januari 2019 werden 13 klachten ingedie...

Lees meer »
Uw verkozenen voor Vlaams Belang Oostende

(vooraan v.l.n.r.) Frieda-Verougstraete Deschacht - Reddy De Mey - Christian Verougstraete - Wesley Deschuytter (achteraan v.l.n.r.) Eddy Duchesnet - Patrick De Vyt - Jolan Deschepper - Patrick De...

Lees meer »
NMBS-beslissing asociale maatregel

Het Vlaams Belang is ontevreden over de eenzijdige beslissing van de NMBS tot verhoging van de vervoersprijzen en tot sluiting van 44 stations. “Een nog steeds groot deel van de reizigers, hoofdzak...

Lees meer »
Vlaams Belang betreurt dat zijn voorstel om straffen dierenmishandeling op te trekken weggestemd werd

Het Vlaams Belang betreurt dat zijn voorstel tot decreet inzake de verzwaring van de strafmaat voor dierenmishandeling niet werd goedgekeurd in de commissie Dierenwelzijn vandaag. Nochtans is het m...

Lees meer »
Vlaams Belang Oostende actief in de Gemeenteraad

Tijdens de Gemeenteraad van 25 januari 2021 werden volgende initiatieven genomen door Vlaams Belang Oostende :Verougstraete: Voorstel voor eenmalige verlaging in coronatijd van de stadsopcentiemen ...

Lees meer »
Vlaams Belang: “Herstart contactberoepen nú!”

Het Vlaams Belang toont zich tevreden dat nu ook andere partijen stilaan pleiten voor een heropstart voor de niet-medische contactberoepen. Na een eerdere oproep van het Vlaams Belang tonen nu ook ...

Lees meer »
1 2 3 4 5 6 7